P

Plesi in glasba

Plesi s Šentviške planote

Folklorno društvo Ivan Laharnar - Planota | Plesi in Glasba

Plesi s Šentviške planote, ki jih člani folklornega društva prikazujemo v svojih nastopih, so različice plesov, ki so jih plesali tudi širom Slovenije. To so razigrani plesi, ki pa ne zahtevajo posebnih spretnosti, le poskočnega plesalca in plesalko, ki obvladujeta ritem. Izrazit primer takega plesa je štajeriš (na Planoti mu pravijo štrene), kjer se plesalca vrtita pod sklenjenimi rokami. Na celotnem ozemlju Slovenije sta poznana tudi zibenšrit in rašpa, špic polka pa je predvsem značilna za primorske pokrajine in je sorodna s ta požugano. Drobivka je različica droblanca, ki ga plešejo tudi v Benečiji. Posebnost našega območja pa predstavlja muha, ki so jo v taki obliki plesali samo na Šentviški Gori.


Folklorno društvo Ivan Laharnar - Planota | Glasbeniki

Skupinski plesi z izbiranjem kot je pouštertanc ali pa ples, kjer se fantje borijo za ples s svojim dekletom – metltnac, so se poimenovali kar po predmetu, ki se pri teh plesih uporablja. Isto velja za špegutanc. Zelo priljubljen pa je bil tudi ples fantov – ajns, kjer se na vzklik in spremembo melodije vsak drugi fant v krogu vrže v ležeči položaj, ostali plesalci pa jih nesejo po krogu.


Folklorno društvo v svojem programu predstavlja tudi gorenjske plese (nojkatoliš, šuštarska, ta potrkana, svatbena polka, loptavka, štajeriš, koroški ples, sotiš, krajcpolka, mrzulin in ceprle), splet štajerskih plesov (dekliško kolo, mravljinovec, mašarjanka, kosmatača in pobreška polka), splet dolenjskih plesov (Abraham, žaklje šivat in koutre šivat), veliko pozornosti pa namenjamo tudi starim ljudskim običajem in delom, kot so mlatenje fižola, mužganje koruze, rouštanje za god, koledovanje, podoknica, veselice na kozolcih.


Skoraj štirideset let je edino glasbeno spremljavo plesalcem nudil harmonikar Slavko Črv. Ob zvokih njegovega meha so se vrtele generacije plesalcev in plesalk. Po letu 1991 sta se mu na odru občasno pridružila Simon Kenda s harmoniko in Rajko Velikonja z baritonom, leta 1994 pa se je društvu pridružil še Peter Kenda, ki je s svojim igranjem na ciklamin list vzbudil zanimanje marsikaterega ljubitelja folklore. Slavku je medtem na odru družbo delal tudi godec Metod Drole, Rajka Velikonja pa je z baritonom nadomestil Tadej Črv.


Leta 2008 je Rado Černilogar s svojo harmoniko nadomestil Metoda Droleta in eno leto igral skupaj s Slavkom Črvom. Slednji se je zaradi zdravstvenih razlogov leta 2009 poslovil od folklornega društva in od takrat naprej godčevska zasedba šteje dva stalna člana – Rada Černilogarja in Tadeja Črva.